Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Crescătorii din sectorul suin vor fi ajutaţi de stat!

Crescătorii din sectorul suin vor beneficia de sprijin financiar.

OUG nr. 150/2020 prevede aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID – 19.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de stat beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să deţină exploataţie cu cod ANSVSA înregistrată/autorizată sanitar – veterinar;
b) să desfăşoare activitate de îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor în semestrul I al anului 2020, cu excepţia celor care deţin exploataţii aflate în imposibilitate de populare din cauza măsurilor de restricţie sanitare veterinare generate de evoluţia pestei porcine africane;
c) să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE – Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID – 19 (2020/C91I/01);
d) să nu se afle în reorganizare, faliment sau lichidare în evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data de 31 decembrie 2019.

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro.