Categories
Social Ştiri

Un proiect prevede asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor şi elevilor

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării au lansat în dezbatere publică Ordinul nr. 1668/5928/2011 pentru asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.

Proiectul este util ţinând cont că:

–  sunt necesare modificări în vederea actualizării baremului de medicamente, materiale sanitare, echipament medical atât din cadrul cabinetelor medicale şcolare şi studenţeşti, cât şi din cabinetele stomatologice şcolare şi studenţeşti;

– la această dată actul normativ care reglementează asigurarea asistenţei medicale pentru studenţi este Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare, impunându-se elaborarea unui singur act normativ care care să reunească asistenţa medicală şcolară, studenţească şi stomatologică;

– este necesară adaptarea normării cadrelor medicale din unităţile de învăţământ la realităţile existente şi stabilirea specialităţilor cu competenţă pentru asigurarea asistenţei medicale şcolare; – cadrul legal specific aflat în vigoare la această dată nu prevede formularul de adeverinţă medicală, iar formularul de examinare medicală de bilanţ pentru elevi nu cuprinde indici de înălţime şi greutate conform referinţelor naţionale emise de Institutul Naţional de Sănătate Publică.