Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul a aprobat procedura de decontare şi plată a indemnizaţiilor de stimulare a creşterii ocupării forţei de muncă

Guvernul a aprobat procedura de decontare şi plată a indemnizaţiilor destinate angajaţilor şi angajatorilor şi de stimulare a creşterii ocupării forţei de muncă în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2.

Pentru acordarea indemnizaţiei pentru timpul redus de muncă al salariaţilor, angajatorii trebuie să depună cereri la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă din raza în care îşi au sediul social, în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară şi după plata impozitelor şi contribuţiilor. Cererile vor fi însoţite de o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de aplicare a reducerii timpului de muncă şi de decontare a indemnizaţiei, precum şi de lista persoanelor pentru care se solicită decontarea.

Pentru acordarea indemnizaţiei profesioniştilor definiţi de Codul civil, cererile se depun la agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială în raza cărora îşi au sediul social, în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară. Fiecare cerere va fi însoţită de copia actului de identitate şi de o declaraţie pe propria răspundere.