Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

100.000.000 euro pentru achiziţionarea de tablete pentru uz şcolar cu acces la internet!

Au fost alocate fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus.

A fost aprobată achiziţionarea de către beneficiari de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei – IT mobile, respectiv tablete pentru uz şcolar cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on – line, în limita a 100.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuţia Uniunii Europene – UE este de 87.500.000 euro, iar contribuţia naţională este de 12.500.000 euro.

OUG nr. 144/2020 prevede că beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte pentru intervenţia destinată achiziţionării de echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţilor didactice în mediul on – line sunt:
a) unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care desfăşoară activităţi didactice pentru elevi, cu condiţia ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziţie publică în condiţiile legii;
b) autorităţile publice locale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ – teritoriale care desfăşoară activităţi didactice destinate elevilor;
c) parteneriatul dintre beneficiarii prevăzuţi la lit. a) şi b);
d) parteneriatele între inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ.

Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au în responsabilitate utilizarea dispozitivelor/echipamentelor electronice, sens în care încheie cu reprezentanţii legali/tutorii elevilor procese – verbale de predare – primire prin care se asigură de utilizarea echipamentelor/dispozitivelor electronice în condiţii de siguranţă pentru evitarea sustragerii/degradării acestora înainte de data expirării duratei normate de utilizare.

Autorităţile publice locale pot aproba credite de angajament, precum şi credite bugetare, după caz, pentru achiziţia de echipamente IT mobile de tip tabletă pentru uz şcolar şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on – line, pot derula proceduri de achiziţie publică şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020.