Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Va fi constituit Corpul de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale

Ministrul educaţiei şi cercetării a aprobat Metodologia şi calendarul de constituire a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale (CPEECN).

CPEECN se va constitui ca grup de profesori, organizaţi pe discipline de examen/concurs, care îndeplinesc criteriile stabilite la nivel naţional şi urmează să evalueze, într-o manieră unitară şi eficientă, lucrările elevilor/cadrelor didactice din cadrul examenelor naţionale (evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, bacalaureat, definitivare în învăţământ şi concursul naţional de ocupare a posturilor didactice – titularizare).

CPEECN are rolul de a funcţiona ca o comunitate de învăţare şi de a se dezvolta ca organism subordonat inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.