Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Preşedintele României!

Preşedintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat:

– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
– Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca Ziua Naţională a Copilului Prematur din Romania;
– Decret pentru promulgarea Legii privind utilizarea voluntară a logotipului „100% rasă autohtonă” pentru produsele de origine animală din România;
– Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 4 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006;
– Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996;
– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.