Categories
Alegeri Ştiri

A fost aprobată procedura modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile locale

Pentru acreditarea la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, asociaţia sau fundaţia interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere până cel mai târziu cu 8 zile înaintea datei alegerilor.

Hotărârea nr. 6/2020 prevede întreaga procedură de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020.

Cererea va fi însoţită de o copie a statutului şi o copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare, din care să rezulte că asociaţia sau fundaţia desfăşoară activităţi de apărare a democraţiei şi a drepturilor omului şi este legal constituită cu cel puţin 6 luni înaintea datei alegerilor.

În cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează asociaţiilor şi fundaţiilor din România care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege documentele de acreditare.