Categories
Ştiri Transporturi

Organismele de evaluare a conformităţii din domeniul feroviar sunt monitorizate cel puţin o dată pe an!

A fost aprobată Metodologia privind evaluarea şi monitorizarea organismelor de evaluare a conformităţii din domeniul feroviar de către Ordinul nr. 1631/2020.

În vederea evaluării şi monitorizării organismelor de evaluare a conformităţii şi în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor se constituie Comitetul de evaluare şi monitorizare a organismelor de evaluare a conformităţii structură fără personalitate juridică, aflată în coordonarea Direcţiei transport feroviar.

Comitetul este constituit din 5 membri, după cum urmează: a) preşedinte;
b) auditor – şef; c) auditor; d) expert; e) secretar.

Comitetul efectuează cel puţin o dată pe an un audit de monitorizare a organismelor de evaluare a conformităţii, în baza unui program anual, aprobat de conducerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.