Categories
Alegeri Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Decontarea cheltuielilor de transport al preşedinţilor birourilor electorale vor fi suportate din buget propriu

Autoritatea Electorală Permanentă a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre a Guvernului pentru completarea alin. (1) al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune ca decontarea cheltuielilor de transport al preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi alocţiitorilor acestora din localitatea de domiciliu sau reşedinţă, după caz, precum şi în exercitarea atribuţiilor ce le revin,să fie suportată din bugetul propriu al municipiilor, oraşelor, comunelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti.