Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul de organizare ANCPI. Modificări

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

În Monitorul Oficial nr. 727/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 617/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012.

Directorul general poate dispune exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de director general adjunct prin numirea unei persoane din cadrul Agenţiei Naţionale, care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea acestei funcţii şi care nu a fost sancţionată disciplinar, până la ocuparea prin concurs a postului, în condiţiile legii.

Funcţia de director al instituţiilor subordonate poate fi ocupată de persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei de registrator de carte funciară, specialist GIS/IT, consilier cadastru, economist, consilier juridic sau de persoane cu studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor administrative