Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ. Calculul amenzii în cazul concursului de infracţiuni

Codul penal prevede că în caz de concurs de infracţiuni când s-au stabilit numai pedepse cu amendă, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite.

Potrivit ştirilor juridice aceste dispoziţii legislative au creat probleme de interpretare în practica judiciară fiind sesizată ÎCCJ în acest sens.

Aşadar în interpretarea dispoziţiilor de mai sus, art. 39 alin. (1) lit. c) din Codul penal, în caz de concurs de infracţiuni, în ipoteza în care suma corespunzătoare unei zile – amendă stabilită pentru infracţiunile concurente este diferită, pedeapsa rezultantă se determină astfel:
– se cumulează pedeapsa amenzii cea mai grea cu sporul de o treime din totalul celorlalte amenzi stabilite;
– se determină numărul de zile – amendă, prin cumularea numărului cel mai mare al zilelor – amendă stabilite pentru o infracţiune cu sporul de o treime din totalul zilelor – amendă stabilite pentru celelalte amenzi;
– se stabileşte suma corespunzătoare unei zile – amendă, prin împărţirea cuantumului pedepsei rezultante a amenzii la numărul de zile – amendă rezultante.

Opinia majoritară este în sensul că determinarea cuantumului corespunzător unei zile – amendă se va face ca medie ponderată a cuantumurilor stabilite în cazul pedepselor individuale, determinând apoi numărul de zile – amendă pornind de la acest cuantum. Acest mecanism porneşte de la constatarea că în structura pedepsei rezultante pedeapsa de bază se regăseşte integral, având o pondere de 1, în vreme ce fiecare dintre celelalte pedepse individuale se regăseşte doar în proporţie de 1/3. Ulterior, numărul de zile – amendă corespunzător pedepsei rezultante se obţine împărţind amenda rezultantă determinată potrivit art. 39 alin. (1) lit. c) din Codul penal la suma calculată ca medie ponderată.

Unele instanţe au optat pentru a se aplica pedeapsa amenzii celei mai grele, al cărei cuantum a fost deja stabilit prin determinarea numărului de zile de amendă şi a cuantumului aferent fiecăreia dintre ele, la care se va adăuga un spor de o treime din totalul celorlalte, potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. c) din Codul penal

Prin urmare, operaţiunea de contopire va avea în vedere sumele stabilite cu titlu de amendă penală pentru fiecare infracţiune concurentă, şi nu numărul de zile de amendă. Şi în cazul infracţiunilor concurente judecate separat, infracţiuni pentru care a fost aplicată pedeapsa amenzii, tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni, în temeiul art. 40 alin. (1) sau art. 40 alin. (2) din Codul penal, va urma aceleaşi reguli şi, ca urmare, la operaţiunea de contopire vor fi avute în vedere sumele stabilite cu titlu de amenzi penale pentru toate infracţiunile concurente.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a admis sesizarea, Decizia nr. 20/2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 733/2020, şi a stabilit că în interpretarea dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. c) din Codul penal, în caz de concurs de infracţiuni, în ipoteza în care suma corespunzătoare unei zile – amendă stabilită pentru infracţiunile concurente este diferită, pedeapsa rezultantă se determină astfel:
– se cumulează pedeapsa amenzii celei mai grele cu sporul de o treime din totalul celorlalte amenzi stabilite;
– se determină numărul de zile – amendă, prin cumularea numărului celui mai mare al zilelor – amendă stabilite pentru o infracţiune cu sporul de o treime din totalul zilelor – amendă corespunzătoare celorlalte amenzi;
– se stabileşte suma corespunzătoare unei zile – amendă, prin împărţirea cuantumului pedepsei rezultante a amenzii la numărul de zile – amendă rezultante.