Categories
Organizare judiciară

Ultimele decrete semnate de Preşedintele României!

Preşedintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat:

– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;
– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.