Categories
Organizare judiciară

Persoana asigurată are dreptul de a fi informată cu privire la serviciile medicale decontate

Persoana asigurată are dreptul de a fi informată la cerere, prin casele de asigurări de sănătate, cu privire la serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de care a beneficiat în anul precedent.

În Monitorul Oficial nr. 720/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1416/2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Lista privind serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se pune la dispoziţia acesteia de casa de asigurări de sănătate la care aceasta este luată în evidenţă.

În vederea obţinerii informaţiilor asiguratul formulează o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.