Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul Băncii Naţionale privind regimul valutar a fost modificat

În Monitorul Oficial nr. 711/2020 a fost publicat Regulamentul nr. 7/2020 Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar.

Conform modificărilor piaţa valutară cuprinde următoarele segmente:
a) piaţa valutară interbancară pe care se efectuează tranzacţii valutare de către instituţiile de credit, precum şi de Banca Naţională a României, conform reglementărilor emise în acest sens de Banca Naţională a României;
b) piaţa valutară a entităţilor autorizate să efectueze activităţi de schimb valutar.

Iar prin activitate de schimb valutar înţelegem activitatea desfăşurată în calitate de cumpărător/vânzător de valute cotate şi necotate contra monedei naţionale la un curs de schimb stabilit între părţi, care se realizează prin încasarea/plata contravalorii schimbului efectuat.”