Categories
Ştiri Transporturi

Conform unui proiect vor fi aduse modificări procedurii de examinare pentru obţinerea permisului de conducere

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268 din 8 decembrie 2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.

Potrivit art. 2 alin. (1) din Directiva (UE) 2020/612 statele membre trebuie să adopte şi să publice, până cel mai târziu 1 noiembrie 2020, actele cu putere de lege şi actele administrative necesar pentru a se conforma prezentei directive.

Statele membre comunică de îndată Comisiei textul actelor europene. Cerinţele pentru motocicletele de încercare din categoria A2 care urmează să fie utilizate în timpul probei de verificarea aptitudinilor şi comportamentului trebuie să fie adaptate la progresul tehnic, în special având în vedere dezvoltarea motoarelor cu ardere şi a şasiului precum şi utilizarea pe scară mai largă a motocicletelor electrice. Adaptarea specificaţiilor tehnice pentru vehiculele de încercare din categoria A2 trebuie, de asemenea, să se asigure că solicitanţii sunt testaţi pe vehicule care sunt reprezentative pentru categoria pentru care urmează să fie eliberat permisul de conducere.