Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Sistemul de control intern managerial la nivelul MAI

Ordinul nr. 116/2020 prevede implementarea şi dezvoltarea unitară a sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

CCM analizează periodic activităţile de control intern managerial desfăşurate la nivelul structurilor din aparatul central al MAI, unităţilor, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/în coordonarea/în cadrul MAI, propune măsuri de optimizare a rezultatelor şi de remediere a aspectelor neconforme constatate, efectuează misiuni de verificare şi îndrumare la nivelul acestora şi realizează informări la diferite niveluri ierarhice.

Cadrul conceptual şi organizatoric al activităţii de verificare şi îndrumare în domeniul implementării şi dezvoltării unitare a sistemului de control intern managerial se stabileşte de către CCM printr-o procedură de sistem, care se transmite tuturor ordonatorilor de credite din MAI.