Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul privind indicele de calitate a aerului se află în dezbatere publică

Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor (MMAP) a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind aprobarea indicilor de calitate a aerului care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului.

Motivul elaborării acestui proiect de ordin îl constituie armonizarea indicilor naţionali cu cei europeni, precum şi necesitatea informării publicului cu privire la situaţia calităţii aerului, pe termen scurt, pe baza măsurărilor efectuate în staţiile automate de monitorizare a calitaţii aerului.

Indicele de calitate a aerului reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru următorii poluanţi monitorizaţi la nivel naţional: dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), ozon (O3) şi particule în suspensie (fracţiile PM10 și PM2.5). Indicele general se stabileşte pentru fiecare staţie de monitorizare ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţior monitorizaţi.