Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobat numărul de posturi a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

Hotărârea nr. 604/2020 prevede aprobarea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.

Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză este 114, exclusiv demnitarul şi posturile aferente cabinetului acestuia.

Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se realizează cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal, prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.