Categories
Organizare judiciară

Documentele de călătorie sunt proprietatea statului român

În Monitorul Oficial nr. 695/2020 a fost publicată Legea nr. 161/2020 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.

Se prevede că documentele de călătorie sunt proprietatea statului român şi fac dovada identităţii, cetăţeniei, calităţii, precum şi a dreptului titularului de a călători în străinătate.