Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede modificarea Legii educaţiei!

Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Propunerea legislativă determină instituirea unor măsuri necesare pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, în scopul asigurării dreptului la educaţie pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal şi studenţi.

În situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru a căror pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor direcţi ai sistemului de educaţie, în unităţile şi instituţiile de învăţământ,ca urmare a deciziei autorităţilor competente, inspectoratele școlare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţile şcolare, instituţiile de învăţământ superior, precum şi autorităţile publice locale vor lua următoarele măsuri: -desfăşurarea activităților prevăzute la art. 287 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aferente anului universitar 2020 -2021, a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susţinerea tezelor de doctorat, susţinerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2020 -2021, se pot realiza şi în modul on-line, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.