Categories
Organizare judiciară

Noutăţi privind Normele de organizare a concursurilor din cadrul MApN

În Monitorul Oficial nr. 673/2020 a fost publicat Ordinul nr. 145/2020 pentru modificarea şi suspendarea unor prevederi ale Normelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015.

Se prevede că, prin excepţie, încadrarea posturilor permanente prevăzute cu grade de generali/similari se face în conformitate cu prevederile Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Iar mandatul personalului care încadrează posturi în structuri internaţionale se poate prelungi numai în condiţiile deţinerii de către acesta a unui profil lingvistic standardizat corespunzător cerinţelor lingvistice ale postului.