Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ a admis o sesizare cu privire la revocarea ordinului de protecţie

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice prevede că persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecţie pe durata maximă poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse.

Revocarea se poate dispune dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) agresorul a respectat interdicţiile sau obligaţiile impuse;
b) agresorul a urmat consiliere psihologică, psihoterapie, tratament de dezintoxicare ori orice altă formă de consiliere sau terapie care a fost stabilită în sarcina sa ori care i-a fost recomandată sau a respectat măsurile de siguranţă, dacă asemenea măsuri s-au luat, potrivit legii;
c) dacă există o evaluare a riscului de recidivă realizată potrivit competenţelor de către un serviciu de probaţiune, care indică un grad de risc suficient de scăzut şi faptul că agresorul nu mai prezintă un real pericol pentru victima violenţei domestice sau pentru familia acesteia.

Aceste dispoziţii, potrivit ştirilor juridice, au creat probleme de interpretare, fiind sesizată Înalta Curte de Casaţiei şi Justiţie pentru a pronunţa o hotărâre prealabilă.

Obiectul sesizării

Sesizarea vizează:

1. Dacă dispoziţiile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice,se interpretează în sensul că, pentru a se dispune revocarea unui ordin de protecţie, în toate cazurile, trebuie îndeplinite cumulativ cele trei condiţii prevăzute de art. 34 alin. (2) din Legea nr. 217/2003?

2. În situaţia în care evaluarea riscului de recidivă prevăzută de art. 34 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 217/2003 nu trebuie efectuată decât atunci când agresorul este fie inculpat, fie în supravegherea serviciului de probaţiune, care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească agresorii care nu sunt nici inculpaţi şi nici în supravegherea serviciului de probaţiune, în vederea revocării ordinului de protecţie emis împotriva lor, în contextul modificării legislative intervenite prin Legea nr. 174/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie?

Practica instanţelor

Unele instanţe au exprimat opinia că toate cele trei condiţii prevăzute la alin. (2) al art. 34 din Legea nr. 217/2003 trebuie îndeplinite, iar în lipsa unui raport de evaluare emis de serviciul de probaţiune nu se poate dispune revocarea ordinului de protecţie, iar alte instanţe au exprimat opinia că nu este necesar să fie îndeplinită a treia condiţie, fiind suficient să fie îndeplinite primele două cerinţe ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 217/2003.

Decizia ÎCCJ

Decizia nr. 50/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 665/2020, prevede că în situaţia în care persoana împotriva căreia s-a emis ordinul de protecţie nu este implicată într-un dosar penal, pentru a se dispune revocarea ordinului nu trebuie întocmită de către serviciul de probaţiune o evaluare a riscului de recidivă, conform art. 34 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 217/2003.

În acest caz, instanţa va efectua o evaluare proprie a existenţei unui risc real pentru victima violenţei domestice sau pentru familia acesteia din partea persoanei împotriva căreia s-a emis ordinul de protecţie.