Categories
Organizare judiciară

Actele normative de care a luat Guvernul!

Guvernul României a luat act de următoarele proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ÎN ANALIZĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (Primă lectură)

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.