Categories
Domeniul energetic Ştiri

Noutăţi privind Strategia energetică naţională!

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 a fost modificată şi completată de Legea nr. 155/2020.

Strategia energetică naţională defineşte obiectivele sectorului energiei electrice pe termen mediu şi lung şi modalităţile cele mai eficiente de realizare a acestora, în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naţionale şi satisfacerii necesarului de energie şi a unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ accesibil.

Strategia energetică se elaborează de ministerul de resort cu consultarea reprezentanţilor industriei energetice, a organizaţiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali şi a reprezentanţilor mediului de afaceri, se promovează prin proiect de lege de Guvern şi se aprobă de Parlament.

Strategia energetică se revizuieşte, periodic, la iniţiativa ministerului de resort, fără a se aduce atingere stabilităţii şi predictibilităţii specifice unui astfel de document, forma revizuită urmând a fi aprobată în condiţiile legii.