Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Metodologia de desfăşurare a interviului profesional susţinut cu ocazia mutării din funcţie a poliţiştilor de penitenciare

Metodologia de desfăşurare a interviului profesional susţinut cu ocazia mutării sau schimbării din funcţie a poliţiştilor de penitenciare a fost aprobată de Decizia nr. 506/2020.

Comisia stabileşte tematica şi bibliografia specifică funcţiei vizate, precum şi planificarea probei în ceea ce priveşte locaţia, data şi intervalul orar, informaţii care vor fi publicate pe site-ul unităţii sau aduse la cunoştinţa celor implicaţi prin orice alte metode de comunicare identificate la nivelul unităţii.

Interviul profesional se desfăşoară nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data afişării tematicii şi bibliografiei/de la data luării la cunoştinţă a informaţiilor de mai sus în baza fişei de interviu profesional.

Comisia de interviu formulează 5 – 10 întrebări/speţe de interviu, având în vedere tematica şi bibliografia stabilite pentru funcţia vizată.

Fiecare persoană din comisie notează pe scurt răspunsurile solicitantului şi observaţiile proprii în fişa de interviu profesional iar la finalul interviului profesional evaluează cu “Admis”/”Respins”, în funcţie de răspunsurile formulate de acesta.