Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Avem Norme pentru efectuarea investigaţiilor în scopul de a detecta, a corecta şi a preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar

Ordinul nr. 273/2020 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea investigaţiilor în scopul de a detecta, a corecta şi a preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 645/2020.

Norma stabileşte cadrul de desfăşurare a investigaţiilor la nivelul Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS), parte a sistemului de investigaţii şi sancţiuni al instituţiei, pentru de a detecta în scopul corectării şi al prevenirii efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar este autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar, potrivit prevederilor art. 2 pct. 6 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, este responsabilă pentru instituirea şi implementarea unui sistem eficace de investigaţii şi sancţiuni pentru a detecta, a corecta şi a preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar şi are dreptul să iniţieze şi să desfăşoare investigaţii privind auditorii financiari sau firmele de audit şi să ia măsurile corespunzătoare, după caz.