Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Reglementări în domeniul financiar

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 86 din 28 august 2003 privind unele reglementări în domeniul financiar.

Ținând cont de faptul că transformarea preşului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor din moneda lei în moneda euro folosind cursul Băncii Centrale Europene care conţine 4 zecimale, ar putea crea dificultăţi întrucât nu există astfel de subdiviziuni ale monedei euro, este necesar a fi introduse unele prevederi referitoare la rotunjirea preţului de vânzare cu amănuntul pentru ţigarete, obţinut în urma conversiei, la nivel de o zecimală, prin reducere, atunci când a doua zecimală este mai mică decât 5, şi prin majorare atunci când a doua zecimală este mai mare sau egală cu 5.