Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Decrete semnate de Preşedintele României!

Preşedintele României a semnat în cursul zilei de ieri următoarele decrete:

  • Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar;
  • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020 precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.