Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană şi-a anunţat sprijinul pentru cinci programe-pilot

Comisia Europeană şi-a anunţat sprijinul pentru cinci programe-pilot naţionale şi regionale care propun modalităţi inovatoare de implicare a cetăţenilor în deciziile privind investiţiile din cadrul politicii de coeziune.

Autorităţile de management din Spania, Polonia, Italia şi ale celor două programe Interreg (Belgia-Țările de Jos şi Bulgaria-România) vor beneficia de sprijin specific din partea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Obiectivul programelor-pilot va fi acela de a promova participarea activă a cetăţenilor şi a societăţii civile la conceperea, implementarea şi evaluarea proiectelor din cadrul politicii de coeziune, precum şi de a stimula cultura transparenţei şi a responsabilităţii instituţiilor publice implicate. Promovarea obiectivelor Pactului verde european, a sustenabilităţii şi caracterului incluziv al economiei sunt elemente importante în cadrul programelor selectate.