Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii.

Anularea dobânzilor, penalităţilor și a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în cazul contribuabililor care datorează la această dată atât obligaţii bugetare accesorii, cât şi obligaţii bugetare principale.

În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să plătească obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, să achite obligaţiile curente (cele născute după 31 martie 2020), să depună toate declaraţiile fiscale şi să depună cererea de anulare a acesoriilor până la 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Anularea dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declaraţie rectificativă, cu scadenţă anterioară datei de 31 martie 2020 inclusiv.

În acest caz, contribuabilii care consideră că sunt erori în sumele declarate iniţial pot depune declaraţie rectificativă prin care să declare obligaţiile suplimentare şi pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligaţiilor declarate suplimentar dacă plătesc aceste obligaţii, precum şi obligaţiile curente (cele născute după 31 martie 2020), depun toate declaraţiile fiscale şi, bineînţeles, depun cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decăderii.