Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul României a publicat lista actelor normative incluse pe agendă!

Guvernul României a publicat lista actelor normative de care a luat act:

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2019
2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019.

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programului ROU-T-MOH “Abordarea provocărilor sistemului de sanatate privind controlul tuberculozei in România”
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul achizițiilor publice

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei privind susținerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brânzeu» Timişoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: Unitate Primiri Urgențe (UPU), Chirurgie, Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) și Centru de Mari Arşi”.