Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect pentru instituirea unei scheme de ajutor pentru sprijinirea industriei cinematografice

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice.

Experienţa CNSP în gestionarea acestei scheme de ajutor de stat, şi evaluarea făcută în cadrul MEEMA după preluarea acestei activităţi, au condus la formularea următoarelor propuneri de modificare:

  • Furnizorul prezentei scheme este Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. În tot cuprinsul hotărârii, denumirea ”Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză” se înlocuieşte cu “furnizorul schemei de ajutor de stat“.
  • Reformularea definiţiilor următorilor termeni: data acordării ajutorului, acord de finanţare, intensitatea ajutorului, obligaţie de teritorializare a cheltuielilor, data demarării proiectului.
  • Pentru a fi definite în cuprinsul actului normativ atât producţiile cinematografice eligibile cât şi cele neeligibile, se introduc definiţiile următorilor termeni: parodie, documentar, produs cultural.
  • Referitor la termenul de valabilitate al acestei scheme de ajutor de stat, considerăm oportună prelungirea pâna la 30.06.2021, întrucât sesiunea de depunere de noi proiecte nu a fost deschisă în primul semestru al anului 2020, conform adresei Consiliului Concurenţei nr. 5457/18.05.2020, care recomandă acest lucru în conformitate cu art. 58 din Regulamentul nr. 651/2014.