Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect ANAF privind aprobarea conținutului unor formulare

Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al preşedintelui ANAF privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară.

În proiect de prevede că Formularul Invitaţie pentru audiere se completează în situaţia în care urmează să fie dispuse măsuri pentru respectarea prevederilor legale sau au fost constatate diferenţe de obligaţii fiscale suplimentare principale faţă de obligaţiile fiscale existente în evidenţa organului fiscal competent să administreze contribuabilul/plătitorul, pentru îndeplinirea procedurii de audiere, în cadrul unei acţiuni de verificare documentară.

Formularul Dispoziţie de măsuri urmare verificării documentare reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele fiscal cu atribuţii de efectuare a verificării documentare, în aplicarea prevederilor legale, privind obligativitatea contribuabililor de a îndeplini măsurile stabilite.

Formularul Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale urmare verificării documentare reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele fiscale competente, la finalizarea acţiunii de verificare documentară, sub rezerva verificării ulterioare, se completează în situaţia în care, la finalizarea verificării au fost constatate obligaţii fiscale suplimentare principale faţă de obligaţiile fiscale existente în evidenţa organului fiscal competent săadministreze contribuabilul/plătitorul.