Categories
Economie Protecţie socială Ştiri

Au fost aprobate normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare

Au fost aprobate normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare.

În Monitorul Oficial nr. 597/2020 a fost publicat Ordinul nr. 86/2020 privind aprobarea Normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare.

Obiectivul general de securitate nucleară care trebuie avut în vedere în proiectarea, amplasarea, construcţia, punerea în funcţiune, exploatarea şi dezafectarea unei instalaţii nucleare este de a reduce la minimum riscurile asociate expunerii la radiaţii ionizante pentru personalul care desfăşoară activităţi profesionale, populaţie şi mediul înconjurător.

Titularul, respectiv solicitantul de autorizaţie trebuie să ia toate măsurile rezonabile, posibile din punct de vedere tehnic şi practicabile pentru prevenirea evenimentelor care ar putea conduce la expunerea personalului care desfăşoară activităţi profesionale, a populaţiei şi a mediului peste limitele prevăzute de legislaţia în vigoare. De asemenea trebuie luate toate măsurile rezonabile, posibile din punct de vedere tehnic şi practicabile pentru limitarea consecinţelor accidentelor nucleare, pentru situaţiile în care astfel de evenimente ar putea avea loc.