Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Anul acesta examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de încadrare în MAI se va desfăşura după o metodologie specială

Anul acesta examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI se va desfăşura după o metodologie specială.

Ordinul nr. 105/2020 prevede că în etapa de constituire a dosarului de recrutare, candidaţii prevăzuţi la art. 3 din ordin depun la structura de resurse umane a unităţii de recrutare adeverinţa eliberată de medicul de familie, precum şi consimţământul informat.

Medicul de unitate al unităţii de recrutare analizează datele medicale consemnate în adeverinţa medicală precum şi corespondenţa dintre antecedentele personale patologice consemnate în cuprinsul acesteia şi baremele medicale.

În cazul constatării unei contradicţii între concluziile şi datele medicale consemnate de medicul de familie pe adeverinţa medicală medicul de unitate consemnează, pe verso, rezultatul constatării, prin completarea rubricii corespunzătoare.