Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Unităţile de învăţământ vor primi ajutoare financiare!

În Monitorul Oficial nr. 590/2020 a fost publicat Ordinul nr. 4660/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.495/2020 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2020.

A fost aprobată Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2020, cuprinzând 7.225 de beneficiari, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Direcţia generală economică, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală infrastructură, Direcţia generală juridică, control, relaţii publice şi comunicare şi persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile acestui ordin.