Categories
Internaţional Ştiri

România trebuie să aplice în mod corect normele UE de igienă aplicabile produselor alimentare

Comisia Europeană a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere referitoare la excluderea furnizării anumitor produse de origine animală din domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 853/2004 privind normele specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, care sunt, în consecinţă, reglementate de legislaţia naţională, fără a se respecta condiţiile de excludere din domeniul de aplicare a regulamentului UE.

Scrisoarea de punere în întârziere se referă, de asemenea, la nerespectarea de către România a anumitor dispoziţii din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 privind legislaţia alimentară generală şi din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare.

În plus, normele româneşti de igienă alimentară se aplică unor produse care fac obiectul liberei circulaţii pe piaţa internă, respectarea lor fiind obligatorie şi conferind o prezumţie de conformitate cu obligaţiile impuse de dreptul Uniunii.