Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Legea privind performanţa energetică a clădirilor a fost modificată!

Scopul Legii nr. 101/2020 este promovarea măsurilor pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor, luând în considerare condiţiile climatice exterioare şi de amplasament, cerinţele de confort interior, de nivel optim, din punctul de vedere al costurilor şi al cerinţelor de performanţă energetică, precum şi pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative, noţiunea de performanţa energetică a clădirii a fost redefinită că fiind energia calculată conform metodologiei prevăzute la art. 4 pentru a răspunde necesităţilor legate de utilizarea normală a clădirii, necesităţi care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde menajere, răcirea, ventilarea şi iluminatul.

Se prevede că pentru clădirile noi al căror certificat de urbanism este emis după data de 15 septembrie 2020, investitorii sunt obligaţi să asigure echiparea cu dispozitive de autoreglare pentru reglarea distinctă a temperaturii şi calităţii aerului interior, în fiecare încăpere încălzită/răcită direct sau într-o zonă încălzită/răcită din clădire şi/sau unitatea de clădire, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic şi economic.