Categories
Avocaţi Profesii juridice Ştiri

Consiliul baroului poate hotărî ca votul să se desfăşoare prin mijloace electronice

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat a fost recent modificată.

Modificarea prevede că atât în cazul adunării generale ordinare sau extraordinare, cât şi în cazul adunării generale de alegere a organelor de conducere a baroului, consiliul baroului poate hotărî ca votul să se desfăşoare prin mijloace electronice.

Consiliul baroului va face public, pe site-ul web al baroului, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei adunării generale în care va fi utilizată procedura de vot electronic, regulamentul privind utilizarea sistemului electronic de votare, care va conţine garanţii cu privire la securitatea şi corectitudinea procesului de vot şi de respectare a secretului votului în cazul adunării generale de alegere a organelor de conducere a baroului.