Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Mai multe acte normative au fost modificate prin Ordonanţă de Urgenţă!

Guvernul a publicat lista actelor normative adoptate:

I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE (Primă lectură)
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul achizițiilor publice (Primă lectură)

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările i completările ulterioare
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru prorogarea unor termene
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părţi dintr-un imobil în suprafaţă totală de 1.925 mp, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile cu drumurile existente”, tronsonul 1
5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii contribuției anuale ce decurge din calitatea de membru a României in cadrul Forumului Internațional al Transporturilor al Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică –OCDE.