Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aprobate Normele referitoare la provenienţa materialelor lemnoase

Au fost aprobate, prin Hotărârea nr. 497/2020, Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Se prevede că pentru identificarea provenienţei şi urmărirea trasabilităţii materialelor lemnoase/produselor din lemn şi pentru obţinerea de informaţii statistice se utilizează Sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, SUMAL 2.0.

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea, dezvoltarea, funcţionarea şi administrarea SUMAL 2.0.

Emitenţii avizelor de însoţire sunt operatorii economici care exploatează în condiţiile legii masă lemnoasă cumpărată pe bază de contract de vânzare – cumpărare, inclusiv din vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional sau ocoalele silvice, după caz.

Termenul de valabilitate al avizelor de însoţire a transporturilor rutiere, în aplicarea reglementărilor în vigoare, se stabileşte proporţional cu distanţa de parcurs şi cu categoriile de drum, având în vedere timpul care se acordă pentru fiecare categorie de distanţe:

a) până la 6 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de până la 50 km inclusiv;
b) 7 – 10 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de la 50,1 km până la 100 km inclusiv;
c) 11 – 18 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de la 100,1 km până la 200 km inclusiv;
d) 19 – 36 de ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de la 200,1 km până la 500 km inclusiv;
e) 37 – 48 de ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de peste 500 km.