Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul privind regimul actelor de studii a fost completat

În Monitorul Oficial nr. 562/2020 a fost publicat Ordinul nr. 4596/2020 pentru completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016.

Se prevede că prin derogare de la prevederile legislative, pentru specializarea Muzică bisericească, specializare autorizată să funcţioneze provizoriu, fără corespondent la nivel de specializare acreditată, unitatea de învăţământ acreditată în profilul specializării poate întocmi şi elibera acte de studii absolvenţilor care au susţinut şi promovat examenul de absolvire/finalizare a studiilor la acea unitate de învăţământ.