Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Metodologia privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare pot fi schimbaţi din funcţie. Noutăţi

A fost aprobată Metodologia privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute prin Ordinul nr. 2641/2020.

Schimbarea din funcţie se poate face numai pe funcţii vacante din aceeaşi categorie, de ofiţer sau de agent, şi de acelaşi tip, de conducere sau de execuţie, pe un coeficient de ierarhizare identic sau inferior funcţiei deţinute.

Schimbarea din funcţie se poate aproba dacă poliţistul de penitenciare definitiv îndeplineşte condiţiile specifice prevăzute în fişa postului în care solicită schimbarea.

Cererea de schimbare din funcţie înregistrată la secretariatul unităţii se repartizează structurii de resurse umane. Structura de resurse umane verifică îndeplinirea condiţiilor de ocupare a postului şi solicită avizul şefului ierarhic imediat superior sau coordonatorului sectorului de activitate din care se solicită schimbarea, respectiv al şefului ierarhic imediat superior sau coordonatorului sectorului de activitate unde se solicită numirea.