Categories
Organizare judiciară

Retragerea autorizării auditorilor financiari

În cazul în care autorizarea auditorului financiar a fost retrasă de către ASPAAS ca urmare a compromiterii serioase a bunei reputaţii auditorul are obligaţia ca în termen de 3 luni de la emiterea ordinului preşedintelui ASPAAS de retragere a autorizării să depună pe platforma online de raportare anuală, după caz, raportul/ rapoartele aferent(e) activităţii desfăşurate până la momentul emiterii ordinului de retragere a autorizării, respectiv raportul fără activitate.

Ordinul nr. 274/2020 a modificat şi completat Normele privind autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în România, recunoaşterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea şi redobândirea autorizării, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 87/2018, a Normelor privind suspendarea exercitării activităţii auditorilor financiari şi firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 88/2018, şi a Normelor privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018.

Auditorii financiari pot solicita retragerea autorizării, depunând la sediul ASPAAS o cerere scrisă semnată şi datată, însoţită de ordinele de autorizare, respectiv de înregistrare emise de preşedintele ASPAAS sau de certificatul de autorizare emis de CAFR înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 162/2017, în original, care se vor adăuga la dosarul de autorizare existent la nivelul ASPAAS, împreună cu documentele justificative

Categories
Organizare judiciară

Noutăţi privind Normele de organizare a concursurilor din cadrul MApN

În Monitorul Oficial nr. 673/2020 a fost publicat Ordinul nr. 145/2020 pentru modificarea şi suspendarea unor prevederi ale Normelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015.

Categories
Organizare judiciară

Ghidul de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale a fost aprobat

Ordinul nr. 1438/2020 prevede că Ghidul de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din Fondul pentru mediu informaţii privind derularea Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice.

Categories
Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Noi spitale au fost incluse în lista spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv

Lista spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS – CoV – 2 în faza I şi în faza a II – a şi Lista cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul a fost actualizată.

Ordinul nr. 1343/2020 a adăugat pe Listele prevăzute mai sus noi spitale.

Categories
Organizare judiciară

Actele normative de care a luat Guvernul!

Guvernul României a luat act de următoarele proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ÎN ANALIZĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (Primă lectură)

Categories
Organizare judiciară

Un nou tip de vin a fost inclus în Registrul denumirilor de origine protejate

Comisia Europeană a aprobat cererea de înscriere a vinului „Adamclisi” din România în Registrul denumirilor de origine protejate (DOP). „Adamclisi” este o denumire care se referă la vinuri albe, roze şi roşii produse într-o zonă viticolă foarte veche din regiunea Dobrogei.

Datorită caracteristicilor pedologice şi climatice, vinurile produse în zonă au arome în general fructate şi corpolență medie.

Astfel, numărul vinurilor româneşti protejate la nivelul UE (DOP, IGP, IG) va ajunge la 53.

Categories
Organizare judiciară

Comisia Europeană a aprobat noi centre de excelență în învățământul profesional și tehnic

Comisia Europeană a anunţat rezultatele selecţiei celui de-al doilea apel din cadrul Acţiunii-cheie 3 a Programului Erasmus +, selecţie în urma căreia au fost aprobate 5 noi platforme de centre de excelenţă în învăţământul profesional şi tehnic (VET), din cele 55 de aplicaţii depuse.

Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ a admis o sesizare cu privire la revocarea ordinului de protecţie

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice prevede că persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecţie pe durata maximă poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

Noutăţi privind Strategia energetică naţională!

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 a fost modificată şi completată de Legea nr. 155/2020.

Strategia energetică naţională defineşte obiectivele sectorului energiei electrice pe termen mediu şi lung şi modalităţile cele mai eficiente de realizare a acestora, în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naţionale şi satisfacerii necesarului de energie şi a unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ accesibil.

Categories
Organizare judiciară

Comisia Europeană efectuează verificări pentru a proteja consumatorii de înșelătorii online

Comisia Europeană şi Reţeaua de cooperare pentru protecţia consumatorilor (Reţeaua CPC) au publicat rezultatele celei de a doua examinări la nivel înalt privind înşelătoriile referitoare la coronavirus, efectuate în luna iunie, ca urmare a solicitării Comisiei de a combate produsele şi publicitatea înşelătoare asociate cu coronavirusul.