Categories
Dreptul muncii Ştiri

A fost înfiinţată Comisia parlamentară pentru investigarea deplasării muncitorilor sezonieri români

A fost înfiinţată Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli şi fraude semnalate în spaţiul public cu ocazia deplasării muncitorilor sezonieri români la cules de sparanghel.

Categories
Organizare judiciară

Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale

În Monitorul Oficial nr. 580/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2032/2020 pentru modificarea art. 10 din Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 3.247/1.179/2017.

Categories
Avocaţi Profesii juridice Ştiri

Consiliul baroului poate hotărî ca votul să se desfăşoare prin mijloace electronice

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat a fost recent modificată.

Modificarea prevede că atât în cazul adunării generale ordinare sau extraordinare, cât şi în cazul adunării generale de alegere a organelor de conducere a baroului, consiliul baroului poate hotărî ca votul să se desfăşoare prin mijloace electronice.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Legea privind performanţa energetică a clădirilor a fost modificată!

Scopul Legii nr. 101/2020 este promovarea măsurilor pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor, luând în considerare condiţiile climatice exterioare şi de amplasament, cerinţele de confort interior, de nivel optim, din punctul de vedere al costurilor şi al cerinţelor de performanţă energetică, precum şi pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.

Categories
Internaţional Ştiri

România trebuie să aplice în mod corect normele UE de igienă aplicabile produselor alimentare

Comisia Europeană a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere referitoare la excluderea furnizării anumitor produse de origine animală din domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 853/2004 privind normele specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, care sunt, în consecinţă, reglementate de legislaţia naţională, fără a se respecta condiţiile de excludere din domeniul de aplicare a regulamentului UE.

Categories
Ştiri

A fost promulgată Legea pentru modificarea Legii societăţilor

Preşedintele României, a semnat următoarele decrete potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale:
– Decret pentru promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990;
– Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Unele activităţi vor fi reluate!

În Monitorul Oficial nr. 577/2020, a fost publicată Hotărârea nr. /2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

Avem o nouă Procedură privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei

În Monitorul Oficial nr. 575/2020 a fost publicat Ordinul nr. 128/2020 pentru aprobarea Procedurii privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), soluţionează neînţelegerile legate de încheierea contractelor din sectorul energiei; prin sectorul energiei se înţelege sectorul energiei electrice şi termice produse în cogenerare şi sectorul gazelor naturale.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

CCR. A “construi” prin lege o instituţie nouă – “starea de alertă” contravine exigenţelor statului de drept!

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei a fost încă de la adoptare supusă criticilor.

Potrivit ştirilor juridice, s-a considerat că unele dispoziţii încalcă dispoziţiile constituţionale find sesizată în acest sens Curtea Constituţională cu o excepţie de neconstituţionalitate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Mai multe acte normative au fost modificate prin Ordonanţă de Urgenţă!

Guvernul a publicat lista actelor normative adoptate:

I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE (Primă lectură)
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul achizițiilor publice (Primă lectură)