Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Program multianual strategic privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţa umanitară în perioada 2020-2023

Ministerul Afacerilor Externe a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Programului multianual strategic privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţa umanitară în perioada 2020-2023.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a publicat o consultare publică referitoare la Comunicarea privind definirea pieţei

Comisia Europeană a publicat o consultare publică referitoare la Comunicarea privind definirea pieţei care este utilizată în legislaţia UE în materie de concurenţă. Chestionarul deschis va ajuta Comisia să evalueze dacă este nevoie să actualizeze sau nu Comunicarea privind definirea pieţei. Părţile interesate îşi pot face cunoscute punctele de vedere şi pot răspunde la consultarea publică deschisă până la 9 octombrie 2020.

Categories
Organizare judiciară

Consiliul Concurenţei a lansat în dezbatere publică proiectul privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online

Consiliul Concurenţei a lansat în dezbatere publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum şi pentru completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.

Categories
Organizare judiciară

Tarifele pentru serviciile furnizate de ANCPI au fost actualizate

Ordinul nr. 1445/2020 a modificat şi completat Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate.

Categories
Organizare judiciară

Noutăţi privind înscrierea terenurilor în proprietatea actualilor deţinători

Legea fondului funciar nr. 18/1991 a fost modificată de Legea nr. 87/2020.

Conform modificărilor, terenurile aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producţie, de fostele asociaţii economice intercooperatiste, de fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum, indiferent de denumirea acestora, precum şi ale altor construcţii aflate în proprietate privată se înscriu, la cerere, în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

Categories
Organizare judiciară

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă vor fi modificate

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul de HG pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Astfel, contestarea procesului-verbal de cercetarea cazului de boala profesională va fi soluţionată în mod similar oricărui act administrativ emis de o autoritate publică din Romania, respectându-se regula conform căreia actul administrativ (procesul-verbal de cercetarea cazului de boala profesionala) emis de o autoritate publică (direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti) nu poate fi anulat decât de autoritatea publica emitenta.

Categories
Organizare judiciară

A fost aprobat modelul listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale

În Monitorul Oficial nr. 555/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 1/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Datele statistice deţinute de Institutul Naţional de Statistică trebuie să respecte principiul confidenţialităţii

Au fost elaborate normele în scopul asigurării respectării principiului confidenţialităţii datelor statistice deţinute de Institutul Naţional de Statistică pe întregul flux de colectare, procesare, stocare, diseminare şi arhivare a lor.

Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ.Actul de procedură trimis prin email în ultima zi a termenului este socotit a fi făcut în termen chiar dacă se înregistrează după expirarea termenului!

Modalitatea de calculare a termenelor prevăzute de Codul de procedură penală a condus la interpretări diferite în practica judiciară, astfel potrivit ultimelor noutăţi legislative Înalta Curte de casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru a se pronunţa asupra acestei chestiuni de drept.

Categories
Organizare judiciară

CCR. Izolarea şi carantina sunt neconstituţionale

Judecătorii CCR au decis că nu este constituţional ca printr-un simplu ordin de ministru cetăţenii să fie trimişi în carantină, izolare ori în spital, deşi sunt infectaţi cu COVID-19.