Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Comunicarea electronică principal mijloc de comunicare cu solicitantul

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind comunicarea electronică folosită ca principal mijloc de comunicare cu solicitantul drepturilor pentru cererile, declaraţiile şi documentele doveditoare pentru acordarea drepturilor de asistenţă socială (Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile teritoriale), a indemnizaţiilor pentru şomaj şi pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi agenţiile teritoriale), precum şi a drepturilor de asigurări sociale (Casa Naţională de Pensii Publice şi casele teritoriale) acordate din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat ori din bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj, inclusiv pentru comunicarea înscrisului/deciziei/documentului final care atestă aprobarea dreptului solicitat.

În vederea realizării comunicării electronice, solicitantul va descărca formularele necesare, le va completa şi semna olograf, urmând a le transmite către instituţia responsabilă prin poşta electronică (în format .jpeg,.jpg,.pngsau.pdf). În cazul în care solicitantul dispune de o semnătură electronică acceptată de instituţie conform art.5 al (2) din OUG 38/2020, acesta o poate folosi în locul semnăturii olografe, pe documente.