Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Numărul membrilor birourilor electorale a fost majorat!

În Monitorul Oficial nr. 551/2020 a fost publicată Legea nr. 91/2020 privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

Se prevede că birourile electorale de circumscripţie comunală se constituie din 9 membri (în vechea regelementare erau 7 membri), cele ale oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ – teritoriale ale municipiilor, din 11 membri (în vechea reglementare erau 9 membri), iar cel al municipiului Bucureşti şi cele ale judeţelor, din 15 membri.

Biroul electoral de circumscripţie orăşenească, municipală şi din subdiviziunile administrativ – teritoriale ale municipiilor este format din preşedinte, un locţiitor al acestuia şi din 9 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în circumscripţia electorală respectivă.

Biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti şi birourile electorale de circumscripţie judeţeană sunt formate din preşedinte, un locţiitor al acestuia, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente şi din 12 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în circumscripţia electorală respectivă.