Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Program multianual strategic privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţa umanitară în perioada 2020-2023

Ministerul Afacerilor Externe a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Programului multianual strategic privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţa umanitară în perioada 2020-2023.

Prezentul Program multianual serveşte drept punct de referinţă pentru planurile anuale de acţiune în domeniul cooperării pentru dezvoltare ale României. Acest document stabileşte obiectivele, principiile directoare, precum şi priorităţile geografice şi tematice aferente cooperării pentru dezvoltare şi asistenţei umanitare oferite de România.

Programul multianual va contribui la integrarea eforturilor României în domeniul cooperării pentru dezvoltare în context european, prin crearea de sinergii relevante între proiectele româneşti şi proiectele finanţate prin instrumente de finanţare UE pentru cooperare şi asistenţă externă.