Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Datele statistice deţinute de Institutul Naţional de Statistică trebuie să respecte principiul confidenţialităţii

Au fost elaborate normele în scopul asigurării respectării principiului confidenţialităţii datelor statistice deţinute de Institutul Naţional de Statistică pe întregul flux de colectare, procesare, stocare, diseminare şi arhivare a lor.

Potrivit principiului confidenţialităţii serviciile de statistică oficială şi personalul statistic au obligaţia să adopte şi să asigure pe parcursul întregii perioade a cercetărilor statistice şi a recensămintelor – de la înregistrare până la publicare – măsuri de protecţie a datelor individuale care se referă la subiecţii statistici individuali – persoane fizice sau juridice, date obţinute direct prin cercetări statistice totale sau parţiale sau indirect, din surse administrative ori din alte surse.

Confidenţialitatea informaţiilor statistice presupune protejarea datelor confidenţiale referitoare la unităţile statistice individuale, care sunt obţinute direct în scopuri statistice sau indirect din surse administrative ori din alte surse şi implică interzicerea utilizării datelor în alte scopuri decât cele statistice şi a divulgării ilegale a acestora.

În vederea asigurării securităţii prelucrării datelor, Institutul Naţional de Statistică implementează măsurile tehnice şi organizatorice concretizate în regulile prezentate mai jos, care trebuie însuşite şi respectate de către toţi salariaţii din serviciile de statistică oficială implicaţi în realizarea de cercetări statistice, indiferent de poziţia acestora în fluxul statistic, de la colectarea datelor în scop statistic, recepţionarea formularelor, introducerea, transmiterea, procesarea, stocarea, diseminarea şi arhivarea datelor.