Categories
Organizare judiciară

OUG privind unele măsuri în domeniul educaţiei a fost declarată neconstituţională!

Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţiile de neconstituţionalitate şi a constatatcă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene este neconstituţională, în ansamblul său, pentru vicii de neconstituţionalitate extrinsecă.

Sancţiunea neconstituţionalităţii priveşte, exclusiv, procedura parlamentară de adoptare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene, iar nu şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2019.